Koiran sydänsairaudet

Koirien sydänsairaudet ovat melko tavallisia; niitä tavataan noin kymmenella prosentilla koirista ja eniten niitä esiintyy ikääntyvillä koirilla. Läppävika eli endokardoosi on tavallisin koiran sydänsairaus, seuraavaksi eniten tavataan dilatoivaa sydänlihasrappeumaa. Synnynnäisiä sydämen kehityshäiriöitä on n. 5 % kaikista sydänsairauksista.

Sydänääniä kuuntelemalla huomataan joskus rutiinitarkastuksessa sydämen sivuääni.

Koiran sydämen vajaatoiminta

Sydän on hyvin mukautuva ja kompensaatiokykyinen elin. Suuri osa sydänsairauksista johtaa kuitenkin ajan myötä sydämen kompensaatiokyvyn ylittyessä sydämen vajaatoimintaan, eli tilaan, jossa sydän ei jaksa ylläpitää tehokasta verenkiertoa elimistössä. Valtimovirtauksen heikentyminen vaikeuttaa elimistön hapensaantia ja laskimovirtauksen hidastuminen aiheuttaa nesteiden kertymistä kudoksiin.

Tavallisimpia vajaatoimintaoireita ovat yskä, hengenahdistus, rasituksensiedon aleneminen ja yöllinen levottomuus. Hiukan harvinaisempina oireina nähdään mm. ruokahaluttomuutta, laihtumista ja lihaskatoa, pyörtyilyä ja nesteiden kertymistä vatsaonteloon.

Alkuvaiheessa oireita esiintyy lähinnä rasituksessa tai yölevon jälkeen, vajaatoiminnan pahentuessa oireet lisääntyvät ja voimistuvat ja johtavat lopulta menehtymiseen yleensä keuhkoödeemin eli keuhkojen nestepöhön estäessä hapensaannin.

Tavallisimmat koiran sydänsairaudet kehittyvät ja etenevät varsin hitaasti ja niille on tyypillistä pitkä piilevä oireeton vaihe ennen vajaatoiminnan kehittymistä. Vajaatoimintaoireiden ilmaantuessa sairaus on yleensä jo varsin pitkällä. Vajaatoimintaoireita pystytään lievittämään melko tehokkaasti lääkityksillä, sydänsairautta sen sijaan ei yleensä pystytä parantamaan tai sen etenemistä pysäyttämään.

Sydänsairauksien tutkiminen

Koiran sydänsairaudet voidaan usein todeta piilevässä vaiheessa paljon ennen vajaatoimintaoireiden kehittymistä. Tavallisen kliinisen tutkimuksen yhteydessä eläinlääkärin mielessä herää epäily sydänsairaudesta, jos hän kuulee sydämestä sivuäänen tai rytmin muutoksia.

Röntgenkuvassa voidaan nähdä sydämen muodon tai koon poikkeavan normaalista. Röntgenkuva on myös välttämätön vajaatoimintapotilaan keuhkojen nestekertymien arvioimisessa. Sydämen ultraäänitutkimuksella nähdään sydämen sisärakenteet ja pystytään tarkastelemaan sydämen eri osia, sydänlihaksen supistumista, läppien toimintaa ja verivirtauksia sydämen sisällä. Sydämen sähköisestä toiminnasta saadaan tietoa EKG-tutkimuksella eli niin sanotulla sydänfilmillä.

Röntgenkuvaus on tärkeä kuvantamismenetelmä, jolla arvioidaan sydämen laajentuma ja erityisesti nesteen kertyminen keuhkoihin.

Ultraäänitutkimus on yleensä tarpeen tarkan diagnoosin saamiseksi ja luotettavan ennusteen arvioimiseksi. Vajaatoimintaoireiden vakavuutta arvioidaan röntgenkuvin. Huolellinen oireiden selvittely ja perusteellinen kliininen tutkimus ratkaisevat mitkä erikoistutkimuksista milloinkin ovat tarpeen.

Koiran läppävika

Koiran läppävika eli endokardoosi eli sydämen eteis-kammioläppien myksomaatoosi rappeuma on pääasiassa pieni- ja keskikokoisten koirien sairaus, jota esiintyy lähinnä ikääntyvillä koirilla. Tyyppirotuja ovat mm mäyräkoirat, chichuahua, perhoskoira, villakoirat sekä kirkkaasti ensimmäisenä listan kärjessä cavalier king charlesinspanieli, jolla alttius läppävialle tiedetään vahvasti perinnölliseksi.

Cavalier king charlesinspanieleilla esiintyy perinnöllistä läppävikaa.

Läppäviassa sydämen eteisten ja kammioiden välissä oleva läppä rappeutuu, paksuuntuu, joskus repeileekin ja alkaa vuotaa, eli päästää verta palaamaan taaksepäin eteiseen kammiosta sydämen iskuvaiheen aikana.

Läppävuoto aiheuttaa helposti kuultavan sivuäänen, joka tavallisesti kuuluu vähitellen voimistuen jopa useita vuosia ennen vajaatoiminnan kehittymistä. Vasemman sydänpuoliskon eteis-kammioläppä sairastuu yleensä ensin ja vakavammin, koska sydämen vasemmalla puoliskolla on suurempi työtaakka hoidettavanaan. Vasemmanpuoleinen läppävuoto vaikeuttaa laskimopaluuta keuhkoista ja läppävikapotilaan tavallisimmat oireet liittyvätkin vasemmanpuoleiseen vajaatoimintaan eli keuhkojen nestekertymiin.

Sydänlihaksen rappeumat

Dilatoiva kardiomyopatia eli laajentava sydänlihasrappeuma on pääasiassa suurikokoisten koirarotujen sairaus. Alttiita rotuja ovat mm tanskandoggi, irlanninsusikoira, newfoundlandinkoira ja dobermanni. Dobermannien sairaus on usein erityisen vakava ja nopeasti etenevä. Boksereilla esiintyy rytmihäiriöitä aiheuttavaa oikeaan kammioon keskittyvää sydänlihaksen rappeumasairautta.

Kardiomyopatioiden taustalla lienee usein geneettinen alttius, joskus myös ravitsemukselliset tekijät, lähinnä tiettyjen aminohappojen (karnitiini, tauriini) puute. Dilatoiva kardiomyopatia on sydänvika, jota tavataan kaikenikäisillä aikuisilla koirilla. Sairaudessa sydänlihas rappeutuu, venyy ja veltostuu, eikä enää jaksa pumpata tehokkaasti.

Sydämen rytmihäiriöt ovat myös tavallisia ja kardiomyopatian oireet voivatkin ilmaantua hyvin rajuina ja äkillisinä usein juuri rytmihäiriöiden takia. Sydämen pysähtymiseen johtava rytmihäiriö on usein kardiomyopatiapotilaan menehtymisen syynä.

Synnynnäinen koiran sydänvika

Sydämen kehityshäiriöt, rakenneviat ovat kohtalaisen tavallisia, koska sydämen ja sen suurten verisuonten kehittyminen sikiökaudella on hyvin herkkä prosessi. Erilaisia kehityshäiriöitä tunnetaan kymmeniä. Kehityshäiriöitä esiintyy satunnaisina yksittäistapauksina kaikissa koiraroduissa, mutta osa rakennevioista on periytyviä ja niitä tavataan tietyissä roduissa muita enemmän.

Synnynnäiset sydänviat ovat melko yleisiä. Kaikki sivuäänet eivät johdu rakenneviasta.

Suurin osa kehityshäiriöistä – joskaan ei kaikkia – voidaan todeta pennun huolellisella kliinisellä tutkimuksella ja sydämen kuuntelulla. Pennuilla esiintyy myös ns viattomia sivuääniä, jotka eivät liity rakennevikoihin vaan keskenkasvuisen sydämen verivirtauksiin. Nämä viattomat pentusivuäänet eivät yleensä ole kovin voimakkaita ja häviävät pennun kasvaessa, yleensä ennen puolen vuoden ikää.

Kehityshäiriöistä lievimmät eivät aiheuta välttämättä lainkaan oireita tai lyhennä elinikää. Vakavimmat johtavat menehtymiseen jo ennen aikuisuutta tai nuorella aikuisiällä. Ultraäänitutkimus on ainoa keino erotella vakavat ja vaarattomat ongelmat toisistaan ja saada selkeä käsitys ennusteesta.

Jos pennulla todetaan voimakas sivuääni sydämessä, viisainta olisi pyrkiä selvittämään sivuäänen syy ennen pennun myyntiä. Hentokin sivuääni on viisasta selvittää, ainakin mikäli se kuuluu vielä puolen vuoden iässä. Erityisen tärkeää olisi löytää varhain ne potilaat, joiden rakennevika voidaan korjata leikkaushoidolla.

Koiran sydänsairaudet: Hoito ja lääkitys

Koirien sydänsairaudet ovat kroonisia eikä niitä voida lääkkein parantaa. Vajaatoimintaoireita ja rytmihäiriöitä voidaan kuitenkin lievittää ja potilaan elämän laatua ja kestoa huomattavasti parantaa lääkehoidolla.

Vajaatoiminnan hoidossa käytetään useimmiten kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmää, mm. nesteenpoistolääkkeitä, verenpainetta alentavia lääkkeitä ja sydänlihaksen supistumista tehostavia lääkkeitä. Lääkehoito kestää koko koiran loppuiän. Hyvin suunniteltu lääkehoito ja huolellinen hoidon seuranta ovat sydänpotilaan hoidon kulmakiviä. Säännölliset kontrollikäynnit ja eläinlääkärin tekemä tilannearvio aina potilaan voinnin muuttuessa parantavat ennustetta.

Tukihoito ja ravinto

Ruokinnallinen tukihoito on tärkeää niille potilaille, joilla sairauteen liittyy laihtumista ja lihasten kuihtumista. Rasvahapporavintolisästä voi olla hyötyä. Kardiomyopatiapotilaalle voidaan joskus määrätä myös L-karnitiinia tai tauriinia ravintolisäksi.

Kaikilla vajaatoimintapotilailla on tärkeää rajoittaa suolan saantia, koska suola nostaa verenpainetta ja lisää nesteiden kertymistä. Tavallisissa koiranruoissa suolan määrä on kohtuullinen, mutta monissa makupaloissa ja kotiruoassa (erityisesti makkarat, juustot) suolaa on runsaasti ja ne tulisi karsia kokonaan pois koiran ruokavaliosta.

Yksi nakki pienelle koiralle sisältää yliannoksen suolaa ja nitriittejä. Nämä keräännyttävät koiran elimistöön nesteitä.

Liikunta koiran voimien mukaan

Sydämen vajaatoimintapotilaan liikuntaa ja rasitusta on säädeltävä potilaan voinnin ja jaksamisen mukaan. Vakavimmin sairaat potilaat alkavat oireilla jo hyvin kevyessä rasituksessa ja niiden liikunnan tulee olla hyvin kevyttä, maltillista ja lyhytkestoista. Esimerkiksi portaiden nousu voi olla liian raskas suoritus. Hyvässä hoitotasapainossa oleville potilaille kevyt liikunta pieninä annoksina sopii hyvin.

Jos rasituksessa ilmaantuu oireita (nopea väsyminen, hengästyminen, hidas palautuminen), rasitusta on vähennettävä. Jos koiralla on oireeton varhaisvaiheessa oleva sydänsairaus, jossa vajaatoimintaa ei ole vielä kehittynyt, sen elämää ei useinkaan tarvitse voimakkaasti rajoittaa. Säännölliset seurantakäynnit sen sijaan ovat suositeltavia, jotta sairauden etenemistä pystytään seuraamaan ja alkava vajaatoiminta tunnistamaan varhaisessa vaiheessa. Ikääntyvä lemmikki kannattaa käyttää säännöllisesti terveystarkastuksessa, jotta mahdollinen piilevä sydänsairaus pystytään toteamaan hyvissä ajoin.

Eläinlääkäri Outi Niemelä, eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu

Vastaukset


7 Vastatut Koiran sydänsairaudet

 1. Timo says:

  10 kk vanhalla Landseer pennullamme todettiin dilatoiva kardiomyopatia. Onko tämä kenties ollut jo syntyessä?

 2. Nelli Bokseri, 2004-2014 says:

  Aina niin energinen ja pirteä Bokserimme alkoi hidastella lenkeillä ylämäissä ja portaikoissa oli parempi ottaa koira kantoon.
  Sitä seurasi innostumisen jälkeiset kaatuilut, jotka loppuivat – kun koira ei jaksanut enää innostua niin paljon…
  Lihaksikas koira alkoi surkastua sekä olemattomat läskitkin hävisivät ja nestettä kertyi vatsaonteloon.
  Ruokahalu heikkeni loppua kohden.
  Viimeisenä iltana uskollinen ystäväni ei enää pystynyt kuin makaamaan, oksentelu vei jalat alta ja katse oli jossain muualla, soitto eläinlääkärin yöpäivystykseen oli edessä. Rauhoittava lääke ja eutanasiapistos suoraan sydämeen, reilut 15 minuuttia ja Nellin energiat jatkoivat matkaansa.
  – Tämä kaikki kävi ja tapahtui reilun kahden kuukauden aikana. Kesällä oli vielä kaikki toisin.
  Voimia sekä jaksamisia kohtalotovereille!

 3. Sussu says:

  Meillä Sussulla alkoi oireilla sydänvika väsymyksellä ja lihomisella, joten käytimme eläinlääkärillä. Annettiin sydänlääkkeet, muttei paljon auttanut. Haluaisin HUOMAUTTAA muillekin, että pyytäkää ehdottomasti nesteenpoisto lääkitys samalla kertaa!!!

 4. Zogun emäntä, 72 v. says:

  Toukokuussa 7 vuotta täyttävä pitkäkarvainen mäyräkoirani Zogu, uros aiheuttaa minulle ongelmia yöllisellä levottomuudellaan ja lattialle pissaamisella. Se sai marraskuun lopussa 3 kk kemiallisen kastraation. Ei ole auttanut oireisiin. Kysymys: Jos kastroidaan ja aloitetaan sydänlääkityksellä, onko yleensä huomattavaa apua? Koira on ollut minulle tärkeä, mutta päästyäni mieheni omaishoitajan roolista, en jaksaisi aloittaa koiran omaishoitajana. Eihän sitä voi viedä ystävien hoitoonkaan pariksi päiväksi niin kuin se on tähän asti silloin tällöin matkojeni aikana ollut. Minulla on jo 13-vuotiaaksi elänyt mäyris koirien taivaassa, sille tuli selkävaiva. Pystyn lähettämään tämän rakkaan ystävän sinne Sakun seuraksi, jos vaihtoehtona on monen vuoden piina sydänsairaan ja pissavaivaisen koiran hoitajana.

 5. Pingback: Sydänvikainen räksytin

 6. KISU says:

  Meille sanottiin, että sivuääni voi johtua jos koira pelkää paljon eläinlääkärissä niin siitäkin..meidän kohdalla näin ei kuitenkaan ollut vaan sivuääni kuului myös rauhallisessa oloissa..läppävika on nyt todettu:(

 7. pomeranian says:

  Heippa ! Käytin koirani tänään rokotuksesta jossa eläinlääkäri sanoi sydäntä kuunneltaessa kuulleensa sivuäänen. Lääkäri sanoi kuitenkin että mitään akuuttia hätää ei ole, onko näin ? Soitin kasvattajalle ja hän sanoi että on mahdotonta että vuoden ikäiselle koiralle olisi yhtäkkiä ilmaantunut sivuääni, kun sydäntä on kuitenki kuunneltu pentuna muutaman kerran ja silloin mitään tällaista ei ole ollut. Koira on hyvin voiva, todella energinen, ruoka maistuu ja vielä lenkin jälkeenkin jaksaa alkaa leikkimään. Mitä tehdä ?

The comments are closed.