Koiran lonkkavika

Koiran lonkkavialla tarkoitetaan koiran lonkkanivelen kasvuhäiriötä eli dysplasiaa. Lonkkavikaa tavataan enemmän suurikokoisilla, nopeasti kasvavilla koirilla kuin pienillä ja keskikokoisilla. Lonkkanivelen kasvuhäiriö kehittyy yleensä puolen vuoden ikään mennessä, jolloin ensimmäiset lonkkavian oireet voidaan pennulla huomata. Koiran lonkkavika ei aina oireile näkyvästi ulospäin, mutta koiralla voi silti olla kipuja. Lonkkavialle altistavat perintötekijät ja pennun yliruokinta lisäävät merkittävästi sairauden puhkeamisen riskiä.

Pentuajan lihavuus lisää merkittävästi lonkkanivelen kasvuhäiriön riskiä koiralla.

Miten koiran lonkkavika kehittyy?

Koiran lonkkavian taustalla on lonkkanivelen nivelkapselin ja niveleen kuuluvien siteiden poikkeuksellinen löysyys. Löysyyden takia reisiluun pää ei istu oikein yhteen lonkkamaljan kanssa ja nivelpinnat ovat kontaktissa vain osittain. Tästä aiheutuu, että reisiluun pää ja lonkkamaljakko eivät kehity oikean muotoisiksi, ja lopulta lonkkamaljakko jää matalaksi ja reisiluun pää epäsymmetriseksi. Pahimmillaan reisiluun pää pääsee pullahtamaan pois lonkkamaljan kupista.

Nivelpintoihin kohdistuu sitä suurempi paine, mitä pienempi kosketuspinta-ala on. Epätasainen kosketuspinta-ala kuluttaa nivelpintaa ja johtaa lonkkamaljan madaltumiseen. Koiran lonkkavika johtaa nivelpintojen kulumisen myötä kivuliaaseen nivelrikkoon.

Periytyykö koiran lonkkavika?

Alttius lonkkanivelen dysplasian kehittymiselle periytyy, joten lonkkavikaa pidetään perinnöllisenä sairautena. Lonkkavian esiintymistä on pyritty vähentämään karsimalla lonkkavikaisia koiria jalostuksesta. Lonkkanivelten kehitykseen vaikuttavat monet eri geenit, joten sairauden vastustaminen ei ole aivan yksinkertaista. Sitkeällä jalostustyöllä on kuitenkin mahdollista saada aikaan terveluustoisempia koiria. Koiraa, jonka lonkat on arvioitu kirjaimella D tai E (vakava-asteisia muutoksia lonkkanivelissä), ei tulisi käyttää jalostukseen.

Jalostusvalintojen tekemistä helpottamaan on kehitetty BLUP-indeksi eli jalostusarvoindeksi. Se on arvio koiran jalostusarvosta suhteessa koko rodun tutkittuihin yksilöihin. Siinä otetaan huomioon koiran oman lonkkakuvaustuloksen lisäksi sen sukulaisten tulokset. Rodun keskiarvoa edustaa indeksiarvo 100. Perinnöllistä edistymistä tapahtuu vain, jos jalostukseen valitaan koiria, joiden indeksiarvot ovat rodun keskiarvoa (100) suurempia. Jalostusindeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. Suomen Kennelliitto laskee BLUP- indeksejä lonkkanivelen ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille.

Millä koiraroduilla esiintyy lonkkanivelen kasvuhäiriötä?

Koiran lonkkavika on yleisintä suurikokoisilla nopeasti kasvavilla roduilla, kuten rottweilerilla, newfounlandinkoiralla, kultaisellanoutajalla ja labradorinnoutajalla. Nämä ovat vain muutamia tyyppirotuja, lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan myös monella muulla rodulla. Myös sekarotuiset voivat periä vanhemmiltaan alttiuden lonkkavian kehittymiselle. Sairauden geneettinen pohja on hyvin havaittavissa sen eriasteisessa esiintymisessä eri roduilla: joskus jopa saman rodun eri muunnosten välillä on huomattavia eroja lonkkavian yleisyydessä.

Suuret, nopeasti kasvavat koirat ovat alttiimpia lonkkavian kehittymiselle kuin pienet ja keskikokoiset.

Lonkkavika aiheuttaa kipua

Lonkkavika kehittyy nuoren koiran kasvaessa. Tarkkaavainen omistaja kiinnittää ensimmäisenä huomion koiran laiskuuteen liikkua. Koiran ylösnousu voi olla hidasta ja koira saattaa olla haluton liikkumaan ulkona. Liikkumista rajoittaa nivelkapselin tulehduksen aikaansaama kipu lonkassa. Tyypillisiä lonkkavian oireita nuorella koiralla ovat takajalkojen ontuminen ja ylösnousuvaikeudet.

Kipuoireet saattavat poistua moniksi vuosiksi koiran kasvukauden päätyttyä. Kivuttomaan kauteen on syynä sidekudoksen muodostuminen löysään niveleen nivelkapselin tulehduksen seurauksena. Tämä ylimääräinen sidekudos vähentää nivelen löysyyttä.

Lonkkavikaisen koiran kipuoireet palaavat usein myöhemmällä iällä, kun lonkkanivelen kehityshäiriö on edennyt nivelrikkovaiheeseen. Vanhemmilla koirilla oireet ovat epämääräisempiä, mutta omistaja saattaa havaita, että koira kävelee keinuen tai vaappuen, liikkuu hitaasti ja varovasti portaissa, on kankea heräämisen jälkeen, jne. Liian usein kipuoireilu liitetään virheellisesti koiran ikääntymiseen.

Miten koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö diagnosoidaan?

Aluksi eläinlääkäri tutkii koiran lonkkanivelen löysyyttä taivuttelemalla takajalkaa. Taivutuskokeessa ilmenevä kipu vahvistaa lonkkavikaepäilyä. Röntgentutkimuksessa otetaan rauhoitetun koiran lonkista kuva ja lonkkavian aste luokitellaan asteikolla A – E. Normaalia lonkkaniveltä kuvataan arvolla A, rajatapausta arvolla B, lievää epämuotoisuutta arvolla C, kohtalaista epämuotoisuutta arvolla D ja vakavaa lonkkanivelen kasvuhäiriötä arvolla E.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöstä kärsivän 14 kuukauden ikäisen hovawartin lonkat. Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät vastaa muodoltaan toisiaan.

Miten koiran lonkkavikaa hoidetaan

Lonkkanivelen kasvuhäiriön eteneminen riippuu koiran rodusta ja koirien yksilöllisistä eroista. Elinympäristö, pennun yliruokinta ja pennun liian voimakas säännöllinen rasittaminen voivat edesauttaa lonkkavian ilmenemistä. Liian vähäinen liikunta on yhtä lailla haitaksi, ja pennun tulisikin saada kehittää lihaksistoaan liikkumalla vapaasti erilaisilla alustoilla jo ennen luovutusikää. Vaikka koiranpennun epätasapainoinen ruokinta tai yliruokinta eivät suoraan aiheuta lonkkavikaa, ruokintavirheet kiihdyttävät sairauden kehittymistä koirilla, joilla on siihen perinnöllinen alttius.

Ruokinnalla on keskeinen merkitys lonkkavian ja siitä seuranneen nivelrikon hoidossa. Lonkkavikainen koira hyötyy laadukkaasta täysravinnosta ja painon pudottamisesta.  Koiran ylipaino rasittaa niveliä entisestään ja oireet saattavat helpottua merkittävästi pelkän painon vähentämisen ansiosta.

Nivelrikkoa ja siihen liittyvää kipua hoidetaan koirien tulehduskipulääkkeillä ja viikoittaisilla pentosaanipolysulfaatti-injektioilla (Cartrophen), jotka muuttavat nivelnesteen koostumusta. Markkinoilla on myös suun kautta annettavia lisäravinnevalmisteita, joilla pyritään vaikuttamaan nivelruston koostumukseen.

Koiran ulkoiluttaminen kannattaa tehdä maastossa, jossa pehmeä alusta vaimentaa lonkkaniveleen kohdistuvaa rasitusta. Uiminen on lonkkavikaiselle koiralle paras liikuntamuoto. Uidessa takajalkojen lihaksisto vahvistuu ja samalla niveliin kohdistuu vain vähän painorasitusta.  

Voidaanko koiran lonkkavikaa hoitaa kirurgisesti?

Leikkausvaihtoehtoon päädytään, jos painonpudotuksella ja lääkkeellisillä hoitovaihtoehdoilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta.

Häpyluun ruston lämpöluudutus

Nuorilla, alle 20 viikon ikäisillä pennuilla orastavaa lieväasteista lonkkavikaa hoidetaan häpyluun ruston lämpöluudutuksella. Tässä operaatiossa kasvurusto tuhotaan lämpökäsittelyllä, jonka seurauksena lonkkamaljakko kääntyy kasvun myötä reisiluun pään päälle. Leikkaus vähentää lonkkanivelen löysyyttä ja on pennulle melko kivuton.

Lonkkamaljakon kääntöleikkaus

Lonkkamaljan kääntöleikkauksessa istuinluu, häpyluun haara ja suoliluu katkaistaan ja suoliluu kiinnitetään uuteen asentoon ruuveilla. Leikkauksen tavoitteena on kääntää lonkkamaljakkoa noin 30 astetta ulospäin reisiluun päälle. Leikkaus sopii potilaille, joilla on todettu löysä lonkkanivel ilman nivelrikkomuutoksia.

Reisiluun pään ja kaulan katkaisu

Leikkauksessa reisiluun pää poistetaan kaulaa myöten. Tämä leikkaustekniikka soveltuu ainoastaan pienikokoisille, mielellään alle 10 kiloisille koirille. Reisiluun pään poistoleikkauksesta toipuminen on yllättävän nopeaa, jos jatkohoitoon on liitetty fysioterapiaa ja venyttelyä.

Lonkkaproteesin asentaminen

Lonkkaproteesin asentaminen on tehokas keino palauttaa nivelrikon vaurioittaman lonkkanivelen toiminnallisuus. Lonkkaproteesileikkauksen ennuste on 95-prosenttisesti erinomainen ja useimmilla potilailla riittää, että proteesi asennetaan vain toiseen lonkkaniveleen. Leikkauksessa reisiluun pää korvataan metallisella proteesilla ja lonkkamaljakko korvataan muovisella proteesilla. Leikkauksen korkea hinta estää monesti tämän tehokkaan hoitomuodon käytön koirilla.

Lonkkavian kirurginen hoito on mahdollista, joskaan ei vielä kovin yleistä.

Yleistä

Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö on yleisimpiä luustoon liittyviä sairauksia koirilla. Sen perinnöllisyydestä johtuen koiranpennun ostajan kannattaa paneutua pennun vanhempien ja sukulaisten terveystilastoihin ennen ostopäätöksen tekemistä. Kennelliiton ylläpitämästä Koiranet-jalostustietojärjestelmästä löytyy rekisteröityjen pentujen vanhemmista lonkkien arvostelutulokset ja lonkkaindeksit, joiden perusteella voidaan suuntaa-antavasti arvioida lonkkavian perinnöllisen riskin suuruutta. Lonkkavian suhteen riskirotuun kuuluvan pennun ostajan kannattaa paneutua pennun laadukkaaseen ruokintaan huolella ja muistaa pitää pentu hoikkana.

Eläinlääkäri Petri Bäcklund

 

Lähteet:

Anderson A: Treatment of hip dysplasia. J Small Anim Pract 52(4):182-9, 2011.

Ginja MM et al: Diagnosis, genetic control and preventive management of canine hip dysplasia. Vet J 184(3):269-76, 2010.

Pibot P et al: Encyclopedia of Canien Clinical Nutrition. Aniwa SAS, 2006.

 

Vastaukset


3 Vastatut Koiran lonkkavika

 1. pentu says:

  hei minulle tuli koiranpentu palautuksena tiibetinmastiffi-shefer mix.
  joka ontuu oik.takajalkaa.pentu synt.21.12.2012.muilla pennuilla ei ole ollut mitään vastaavaa,isä ja emä myös terveitä.samaa mix rotua.pentu oli perheessä jossa nuoria lapsia.olisiko vamma voinut aiheutua potkaisusta,norm.paino.ei pelkää ihmisiä.käytetty lääk.antoi tulehdus kipulääk.jalkaa
  taakse venyttäessä vähän ulisi

 2. jossu says:

  Voiko lonkkavika vaikuttaa suolisto ongelmiin tai voiko ne liittyä toisiinsa? Minulla on 7 -vuotias sakemanni jolla syntymästään asti takajalat olleet huonot takajalat nostanut ”kävely asentoon” (niin sanottu sammakko pentu) vasta 7 viikkosena mutta tähän päivään asti voinut ihan hyvin. Nyt siis jalat alkanut enemmän temppuilemaan sekä kakkaa todella useasti ja murisee samalla eikä takapuoleen saa edes katsoa.

 3. Ninnari says:

  Meillä asustaa kohta 3-vuotias uuden lonkkaproteesin omaava koiruus. Vaikka lysti maksoikin, tuli vakuutusyhtiö hyvin vastaan ja ollaan erittäin tyytyväisiä operaatioon. Suosittelen!

The comments are closed.