Koiran koulutus ja etiikka

Koiran koulutus – ihmisen rooli koiran näkökulmasta

Koiran näkökulmasta koulutus on parhaimmillaan leikkiä ja turvallisia, pysyviä rajoja. Useimmat koirat antavat mielellään ihmiselle aloitevastuun ja mukautuvat helposti ihmisen asettamiin rajoihin. On kuitenkin rotuja ja yksilöitä, joilla on suuri tarve ottaa aloitteet omiin tassuihinsa ja puolustaa annettuja etuuksia. Tämän tyyppisille koirille olisi tarpeen asettaa jo pentuna selvät rajat, sillä jos niiden vapauksia yrittää aikuisena rajoittaa, tiedossa voi olla konflikti. Tämän takia koiran koulutus on tärkeää aloittaa jo pentuna.

Koiran koulutus: Hyvin koulutetun koiran kanssa on helppo liikkua ja toimia.

Koiran koulutus: Itsenäisten vahvojen koirien haasteellisuus

Aktiivisten, itsenäisten koirien koulutus ei ole sen vaikeampaa kuin pehmeiden ja mukautuvaistenkaan. Voimakastahtoisten koirien kohdalla on kuitenkin pidettävä tiukasti kiinni pelisäännöistä, koska niillä on taipumus pyrkiä ohjailemaan tapahtumia haluamaansa suuntaan. Tämän vuoksi niiden mielihaluille ei saa antaa periksi Tämä voi tuntua omistajasta kylmältä, mutta tietyn tyyppiset koirat sopeutuvat perheeseen parhaiten, jos ne ovat pennusta saakka selvästi koiran asemassa, eivät pääse sänkyyn, sohvalle, eikä niitä käydä vähän väliä silittelemässä – silitys voi kyllä toimia palkkiona siitä, että koira tekee jotain, mitä siltä on pyydetty.

Koiran hemmottelu ei siis sinänsä tee koirasta hankalaa tai pilaa sitä, ja useimmille seurakoirille voi antaa kotona paljon vapauksia ja huomiota. Joidenkin koirien kanssa vain täytyy olla erityisen johdonmukainen siinä, mikä on sallittua ja mikä ei. Omistajan kannattaa huomioida jo koiran rotua valitessaan, minkä tyyppisen perheenjäsenen hän haluaa ja kuinka paljon hän on valmis näkemään vaivaa, jotta koiran koulutus yhteiskuntakelpoiseksi onnistuisi.

Koiran koulutus:  Onko kouluttaminen oikein koiraa kohtaan?

Useimmat meistä rakastavat lemmikkejään yli kaiken ja haluavat myös osoittaa sen niille. Tästä johtuen moni eläinrakas ihminen pohtii onko koiran koulutus eettistä: onko meillä ylipäätään oikeus muokata eläimen käytöstä, ja jos on, niin millä keinoin?

Ihminen on kesyttänyt koiran ja jalostanut koiran  luottamaan ihmiseen, nauttimaan ihmisen seurasta, ja näin ollen myös koiran koulutus on etuoikeus ja nautinto. Jokaisella koiralla tulisi olla oikeus saada ainakin perustapakasvatus ja johdonmukaista kohtelua ihmisen taholta.

Koiran koulutus : Koulutustilaisuudet vahvistavat omistajan ja koiran välistä tunnesidettä ja rakentavat pohjan molemminpuoliselle luottamukselle.

Koiran koulutus: Johtajuus ja kiintymys

Vanhanaikaista johtajuusajattelua on viime vuosina romutettu monelta taholta. On todettu, että koirat ovat sekä keskenään että ihmisten kanssa toimiessaan hyvin tilannesidonnaisia, eikä niillä ole ehdotonta johtajuushierarkiaa. Ihmisen on toki hyvä mieltää itsensä vastuunkantajaksi, jotta yhteiselo ja koiran koulutus onnistuisivat. Liiallinen painottuminen johtajuuteen on kuitenkin johtanut aikoinaan rangaistusten ja kurin korostamiseen, mikä ei ole optimaalista koiran oppimisen kannalta.

Koiran maailmaa on helpoin ymmärtää, kun ajattelee sen olevan oppimaan kykenevä, selviytymään pyrkivä elollinen olento. Selviytyäkseen elämässä elävät olennot tarvitsevat ensisijaisesti ruokaa ja lämpöä, elintilaa ja sopivan sosiaalisen aseman. Koira tavoittelee näitä resursseja läpi elämänsä, ja etenkin ruokaa ja sosiaalista hyväksyntää voimme käyttää hyväksi muokatessamme koiran käytöstä. Tämän lisäksi koira on myös hämmentävän oppimiskykyinen mitä tulee ihmisen käytöksen tulkitsemiseen. Usein emme edes tiedosta, miten tarkasti koiramme seuraavat toimiamme ja reaktioitamme ja ennakoivat niiden perusteella, onko tulossa jotain mukavaa vai ei.

Koira ei koskaan ole ”paha”, se vain tekee asioita, joista sille on hyötyä. Ihmisen vastuulla on tarjota koiralle oikeanlaiset olot ja opettaa se käyttäytymään toivotusti, niin että koirasta ei ole vaaraa tai haittaa muille.

Koiran koulutus: Johdonmukaista jokapäiväistä työskentelyä

Koiran kiintymys ja rakkaus on ennen kaikkea luottamusta. Luottamus syntyy siitä, että ihmisen käytös on ennakoitavissa eli ihmisen termein ”reilua” ja ”johdonmukaista”. Reilu omistaja suojelee koiraansa esimerkiksi muiden koirien hyökkäyksiltä, tukee sitä uusissa tilanteissa olemalla itse tyyni ja varma, eikä pura omaa pahaa mieltään kiukuttelemalla koiralle. Reilu omistaja huolehtii myös siitä, että koiralla ei ole fyysisesti huono olla, että se saa riittävästi liikuntaa ja mahdolliset vaivat hoidetaan.

Koiran koulutus: Palkitsemiseen ja positiiviseen vahvistamiseen perustuva kouluttaminen lujittaa koiran itseluottamusta.

On olemassa koiria, joiden luonne on jo lähtökohtaisesti vaikea. Tällaisten koirien kanssa ei, varsinkaan aloittelija, välttämättä pääse toivottuun koulutustulokseen pelkästään olemalla johdonmukainen. Jos tällaisen koiran koulutus tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, kysy neuvoa esimerkiksi käytösongelmiin pätevöityneeltä eläinlääkäriltä tai ongelmakoirakouluttajalta.

Eläinlääkäri Petri Bäcklund

 

Comments are closed.

The comments are closed.