Eläinlääkäri: hinta, kustannus ja palvelu

Eläinlääkäri: hinta herättää keskustelua

Eri sivustoilla ja lehdissä käydään keskustelua eläinlääkäriasemien hintatasoista. Tässä artikkelissa esittelemme yleisesti eläinlääkäripalveluiden hintatason määräytymisen perusteita, erityisesti verrattuna ihmisille tarjottaviin vastaaviin palveluihin.

Eläinlääkäri: hinta-arvio kannattaa kysyä suurempia toimenpiteitä ennen, jotta vältytään yllätyksiltä. Eläinlääkäreiden palveluiden hinnat vaihtelevat sen mukaan, miten operaatio tehdään ja mitä kustannuksia liittyy henkilöstöön ja laitteisiin.

Eläinlääkäri: hintaerojen syyt

Eläinlääkärin perimää hintaa verrataan usein lääkäriasemien hintatasoon. Vertailu on perusteltua, sillä palveluiden sisältö on pitkälti sama. Vastaanotolle saapuu asiakas terveydellisine huolineen. Lääkärin ja eläinlääkärin tehtävä on selvittää tieteellistä asiantuntemustaan ja laitteitaan apuna käyttäen, mikä asiakkaan huolen syy on ja arvioida mahdollisuudet ja keinot huolen poistamiseen. Tarvittaessa hän ryhtyy lääketieteellisesti perusteltuihin toimenpiteisiin. Lääkäreiden ja eläinlääkäreiden hinnoissa on muutama merkittävä ero, joihin palveluntarjoajat eivät voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.

Eläinlääkäri: hinta ja verotus

Ensimmäinen hintaero johtuu verotuksesta. Eläinlääkäripalveluiden tarjoaja on velvollinen tilittämään verottajalle arvonlisäveroa 23 prosentin verokannan mukaan. Lääkäreiden palveluista ei peritä arvonlisäveroa. Mikäli lääkärin palkkio jostakin palvelusta, esim. 20 minuutin käynnistä, on 65 euroa, eläinlääkärin hinta samasta palvelusta on verotuksen vuoksi 23 % x 65 euroa eli 14,95 euroa enemmän, yhteensä 79,95 euroa.

Eläinlääkäri: hinta ja kelakorvaus

Hintaeroa aiheuttaa myös lääkärin palkkiosta saatava Kela-korvaus. Lääkärin asiakas saa 60 prosenttia sairaanhoitopalkkionsa korvaustaksan suuruisesta osasta korvauksena Kelalta. Mikäli lääkärin palkkio on 65 euroa, Kelan korvaus on 60 %  x  27 euroa eli 16,20 euroa, ja asiakkaan maksettavaksi jää 48,80 euroa. Eläinlääkärin hinnasta ei saa Kela-korvausta.

Eläinlääkäri: hintaan vaikuttaa ennen kaikkea palveluiden julkinen tuki tai sen puute

Julkisten tukien seurauksena asiakkaan maksettavaksi jää lääkärin palkkiosta 48,80 euroa ja eläinlääkärin palkkiosta 79,95 euroa. Lääkärikäynnin julkinen tuki on näin ollen 31,15 euroa eli 64 % lääkärikäynnin asiakashinnasta. Bruttopalkkio, josta palvelun tarjoaja vähentää kulunsa, on kuitenkin sama.

Eläinlääkäri: hinta ja kustannukset

Kolmas merkittävä ero tulee eläinlääkäriaseman varustetasosta. Hyvätasoisen eläinlääkäriaseman varustelu sisältää erityisesti eläinpotilaille suunniteltuja laitteita, joita vastaavia ihmislääkäriasemilla ei välttämättä ole. Eläinlääkäriasemalla on usein käytössään röntgen- ja ultraäänilaite, anestesialaitteisto ja laboratorio. Eläinpotilaiden kokema kliinisen palvelun taso on tästä syystä usein hyvä. Vastaanotolle tuleva potilas voidaan ajan salliessa tutkia, siltä voidaan ottaa vaivan selvittämiseksi tarpeelliset näytteet, ja hätätapauksessa se voidaan jopa leikata.  Tähän on vain harvoin mahdollisuus lääkäriasemilla. Tilojen ja laitteiden hankkiminen ja ylläpito sitovat runsaasti varoja.

Eläinlääkäri: hintaan vaikuttaa klinikan varustetaso. Monilla eläinlääkäriasemilla on leikkaussali, hengityskaasuanestesia, anestesiavalvontalaitteet ja muuta kalustoa

Eläinlääkäriasemilla on laissa tarkasti määritellyin tavoin mahdollisuus lääkkeiden luovutukseen omille potilailleen. Lain nimenomaisen määräyksen mukaisesti eläinlääkäriasemat eivät myy lääkkeitä voitollisesti vaan asiakaspalvelun ja potilasturvallisuuden vuoksi. Monet eläinlääkäriasemat pitävät kattavaa lääkevarastoa, jonka ylläpitäminen sitoo työaikaa, pääomia ja tiloja.

Hoidossa tarvittavien lääkeaineiden lisäksi kotona annosteltavat lääkkeet voi lähes aina saada mukaan eläinlääkäriasemalta. Jokainen, joka on jonottanut sairaan lapsen kanssa ensin vuoroaan lääkärin vastaanotolla ja sen jälkeen lääkettä apteekissa, arvostaa eläinlääkäriaseman oikeutta luovuttaa lääkkeet suoraan asiakkaalleen.

Eläinlääkäriaseman palveluksessa on eläinlääkäreiden lisäksi lemmikkien hoidon ammattilaisia, pieneläinhoitajia tai klinikkaeläinhoitajia, mahdollisesti myös asiakaspalvelijoita. Heidän tehtävänsä on huolehtia asiakkaiden ja lemmikkien viihtyvyydestä, siisteydestä ja toimia apuna toimenpiteissä. Hyvän hoidon ja asiakaspalvelun vaatima ammattitaitoinen henkilökunta aiheuttaa klinikalle kustannuksia.

Eläinlääkäriasema on liikeyritys siinä missä ihmislääkäreiden perustama yksityinen lääkäriasemakin. Eläinlääkäriasema voi tarjota palveluitaan vain niin kauan kun palveluista saatavat tulot ylittävät palveluiden tuottamisen kaikki kustannukset. Eläinlääkärin kuten lääkärinkin työ on raskasta ja vaatii pitkän yliopistokoulutuksen.

Eläinlääkäri: hinta ja vastine

Eläinlääkäri: hinta palveluista on ollut oikea, jos eläinlääkäri kattaa klinikan pitoon liittyvät kaikki suorat ja epäsuorat kustannukset ja samalla lemmikin omistaja kokee saaneensa rahoillensa vastinetta

Hinnan vastapainoksi korkeatasoisten eläinlääkäriasemien henkilökunta on sitoutunut tarjoamaan asiakkaidensa lemmikeille korkeatasoista hoitoa ja hyvää palvelua. Varsin usein keskustelupalstoilla esiintyy kommentti, että maksetun hinnan vastapainona lemmikistä todella välitettiin, sitä hoidettiin hyvällä asiantuntemuksella, hyvillä laitteilla ja äärimmäisen ystävällisesti. Mielipide päättyy sen vuoksi säännöllisesti siihen mukavaan kommenttiin, että saatu vastine ylitti eläinlääkärin perimän hinnan selvästi, ja lemmikin omistaja on erittäin tyytyväinen.

Tuomas Mattila OTK, MBA


Vastaukset


One Response to Eläinlääkäri: hinta, kustannus ja palvelu

  1. Ahneutta says:

    Olen käynnyt sellaisellakin eläinlääkärillä jolla ei ole ultrauslaitteita, röntgenlaitekin käyttökelvoton (rikki) mutta silti palvelut maksavat yhtä paljon kuin hyvin varustellulla asemalla.

The comments are closed.